ADATKEZELÉSI TEVÉKENYSÉG NYILVÁNTARTÁSA

KLON Design Bt., mint adatkezelő az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679 rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről, és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet); és a 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szerint az alábbi belső adatvédelmi és adattovábbítási nyilvántartást vezeti:

 

Az adatkezelő adatai

 

Neve:                          KLON Design Bt.

Székhely:                    2119 Pécel, Szent Erzsébet körút 5/A

Postacím:                    2119 Pécel, Szent Erzsébet körút 5/A

Telefonszám:              +36 70 329 12 67

E-mail cím:                orsolya@klondesign.hu

Adószám:                   21492020-1-13

Cégjegyzékszám:       13-06-061592

Statisztikai számjel:   21492020-7410-117-13

 

Nyilvántartásba véve a Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága által

Pest megyei Kereskedelmi és Iparkamara tagja

 

Az önálló adatkezelések

 

  1. Ügyféladatok kezelése
Az adatkezelés célja: Kapcsolattartás ügyfelekkel, szerződésen alapuló kötelezettségek teljesítése
Az adatkezelés jogalapja: Hozzájárulás, szerződéskötés, jogi kötelezettség teljesítése – annak függvényében, hogy a szolgáltatás melyik fázisában van az ügyfél. A jogalap változásáról tájékoztatást kap annak bekövetkezte előtt
Az érintettek köre: természetes személy
Az érintettekre vonatkozó adatok:       Név, telefonszám, e-mail cím, számlázási cím
Az adatok forrása: közvetlenül az érintettől
Az adatok kezelésének időtartama: Jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően
Személyes adatok továbbítása:

 

Csak partner adatfeldolgozó részére – amennyiben ez nélkülözhetetlen.

Tárhelyszolgáltató az adatokat láthatja, de nem kezelheti.

Harmadik országba adattovábbítás az Adatkezelési tájékoztatóban foglaltak szerint történik.

Az adatkezelés technikai jellege: elektronikusan

 

  1. Partneradatok[1] kezelése

Az adatkezelés célja: információk továbbítása, tájékoztatás, szerződésen alapuló kötelezettségek teljesítése
Az adatkezelés jogalapja: szerződéskötés, illetve jogi kötelezettség teljesítése során kötelező módon kezelt személyes adatok – a jogalap változásáról, annak megtörténte előtt, tájékoztatjuk az érintetteket
Az érintettek köre: Olyan társaságok, illetve cégek képviselői és kapcsolattartói, akik a Vállalkozás tevékenységét elősegítő partnerek, könyvelő, tárhelyszolgátató képviselője.
Az érintettekre vonatkozó adatok: – név

– e-mail cím

– telefonszám

– számlázási cím

Az adatok forrása: közvetlenül az érintettől
Az adatok kezelésének időtartama: Szerződéses jogviszony fennálltáig
Személyes adatok továbbítása:

 

Nem történik továbbítás, kivéve, azon kötelező személyes adatokat – l. egyéni vállalkozó esetében – amelyek a számlán kötelező módon feltüntetésre kell kerüljenek, és amelyeket a könyvelő a számlával együtt megkapja.

Tárhelyszolgáltató az adatokat láthatja, de nem kezelheti.

Az adatkezelés technikai jellege: elektronikusan

 

 

 

Budapest, 2020. január 2.

[1]     Partner jelen esetben a Vállalkozással szolgáltatási jogviszonyban álló magánszemélyek vagy társaságok képviselői.